Những Bài Hát Thánh Ca Sinh Hoạt Công Giáo Hay Nhất (Phần 1)

Nhạc Thánh Ca 2015-08-17

Views 1.2K

Những Bài Hát Thánh Ca Sinh Hoạt Công Giáo Hay Nhất (Phần 1)

1. Con Đường Giêsu
2. Thiên Niên Kỷ Thứ 3
3. Bài Ca Giới Trẻ
4. Bài Ca Giới Trẻ 2
5. Tôi Chọn Giêsu
6. Yêu Bằng Tình Loài Người
7. Điểm Tựa Giêsu
8. Về Đây Yêu Thương
9. Nổi Lửa Lên
10. Xin Tin Yêu
11. Hành Hương Người Trẻ
12. Gieo Mầm Tin Yêu
13. Anh Em Ta Về

Share This Video


Download

  
Report form