Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất Lễ Cầu Hồn (Phần 1)

Nhạc Thánh Ca 2015-08-22

Views 2.6K

Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất Lễ Cầu Hồn (Phần 1)

1. Sự Sống Thay Đổi - Lm Nguyễn Sang
2. Cát Bụi Hư Vô - Lm Nguyễn Sang
3. Của Lễ Cậy Trông - Lm Nguyễn Sang
4. Xin Mẹ Thương – Mai Thiên Vân
5. Tâm Tình Ca - Lệ Hằng
6. Con Xin Phó Thác - Đình Nguyên
7. Thân Con Là Bụi Đất – Diệu Hiền, Bích Hiền
8. Từ Chốn Luyện Hình – Lm Nguyễn Sang

Share This Video


Download

  
Report form