Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất Lễ Cầu Hồn (Phần 2)

Nhạc Thánh Ca 2015-08-22

Views 1K

Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất Lễ Cầu Hồn (Phần 2)
9. Cát Bụi Hư Vô – Mai Thiên Vân
10. Kiếp Bụi Tro – Hiền Thục
11. Nơi Thẳm Sâu - Ân Phúc
12. Trong Gian Truân - Lm Nguyễn Sang
13. Xin Cho Con Dừng Chân – Tấn Đạt
14. Linh Ca 3 – Tuyết Mai
15. Chúa Nhân Từ - Lm Nguyễn Sang
16. Sự Sống Đã Đổi Thay – Xuân Trường
17. Rước Lên Cung Thánh – T.Tâm, D.Hiền, B.Hiền
18. Từ Chốn Tối Tăm – Thanh Huyền
19. Giã Từ Dương Thế - Khánh Ly
20. Ngày Về 1 – Lm Nguyễn Sang
21. Từ Nơi Ngục Hình – Lm Nguyễn Sang

Share This Video


Download

  
Report form