Album Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Phan Đình Tùng (Phần 2)

Nhạc Thánh Ca 2015-08-24

Views 2.1K

Album Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất - Phan Đình Tùng (Phần 2), Phan Đình Tùng, thánh ca phan đình tùng, nhạc thánh ca, thánh ca

11. Cánh Hoa Tuyệt Vời - Phan Đình Tùng
12. Mưa Hạt Cứu Rỗi - Phan Đình Tùng
13. Nếu Như Còn Nhớ - Phan Đình Tùng
14. Như Muôn Đóa Hồng - Phan Đình Tùng
15. Joy To The World - Phan Đình Tùng
16. Chúa Xót Thương - Phan Đình Tùng
17. Từ Tấm Bánh Ấy - Phan Đình Tùng
18.Kinh Mân Côi Mầu Nhiệm Thương
19.Hãy Thắp Sáng Lên - Phan Đình Tùng
20.Mùa Hoa về Rồi - Phan Đình Tùng

Share This Video


Download

  
Report form